NA 152 – Multan Ke logo ka Rukn Qaumi Assembly Jinab Liaquat Ali Khan ke sath mukalma

Khabar naamaQaomi Assembly ke muntakhib araakin aor Ehlian – e – Halqa ke darmian Mukalmo ki Ruudad