NA 96 – Gujranwala Ke Shehrio ka Rukn Qaumi Assembly Jinab Khurram Dastgir ke sath mukalma

Khabar naamaQaomi Assembly ke muntakhib araakin aor Ehlian – e – Halqa ke darmian Mukalmo ki Ruudad