NA 197 – Rahim Yar Khan Ke Shehrio ka Rukn Qaumi Assembly Jinab Sardar Arshad Khan Leghari ke sath mukalma

Khabar naamaQaomi Assembly ke muntakhib araakin aor Ehlian – e – Halqa ke darmian Mukalmo ki Ruudad