NA 185 – Bahwalpur Ke Shehrio ka Rukn Qaumi Assembly Jinab Muhammad Baligh Ur Rehman se mukalma

Khabar naamaQaomi Assembly ke muntakhib araakin aor Ehlian – e – Halqa ke darmian Mukalmo ki Ruudad