NA 49 – Islamabad ke Shehrio ka Jinab Dr. Fazal Chaudhry se Mukalma

Khabar naamaQaomi Assembly ke muntakhib araakin aor Ehlian – e – Halqa ke darmian Mukalmo ki Ruudad