NA 24 – Dera Ismaail Khan ke Shehrio ka Jinab Faisal Karim Kundi Deputy Speaker Qaomi Assembly ke sath ek Mukalma

Khabar naamaQaomi Assembly ke muntakhib araakin aor Ehlian – e – Halqa ke darmian Mukalmo ki Ruudad