NA 03 – Peshawar ke Shehrio ka Rukn Qaomi Assembly Jinab Noor Alam Khan ke sath ek mukalma

Khabar naama

Qaomi Assembly ke muntakhib araakin or Ehlian – e – Ilaqa ke darmiyan mukalmo ki rudaad.